Veilig en gezond werken

VCA cursus

Het lijkt vanzelfsprekend om veilig te werken, maar wat is veilig werken en welke eisen worden hieraan gesteld om dit te kunnen doen. Om te bewijzen dat je veilig kunt werken in bepaalde situaties, is VCA cursus die je kunt doen en af kunt sluiten met een certificaat. Met dit certificaat kun je werkgevers laten zien dat je niet alleen veilig, maar ook op een gezonde wijze werkt. De cursus heb je in twee soorten, een voor de werknemer en een cursus voor leidinggevenden. Beide worden afgesloten met een examen om het certificaat te halen.

VCA cursus

Wat is een cursus veilig werken?

De basiscursus VCA is een basisdiploma op het gebied van gezond en veilig werken, met de basiscursus die bestemd is voor medewerkers zonder leidinggevende rol leer je hoe je in bepaalde situaties omgaat met de veiligheid. Na het behalen van het certificaat weet je hoe je moet handelen, en om moet gaan met gevaarlijke situaties. Je hebt geleerd over de wet en regelgeving en de Arbowet, je herkent onveilige situaties en probeert hierdoor arbeidsongevallen te voorkomen. Vaak vraagt de werkgever om het certificaat bij werknemers omdat er gevaarlijke werkzaamheden moeten worden verricht.

Afsluiten van de cursus

Na het doen van de theorie van een VCA cursus wordt deze afgesloten door het doen van een examen, heb je dit examen met goed gevolg afgelegd dan krijg je het certificaat VCA basis. Ter voorbereiding op het examen kun je op verschillende manieren de leerstof doornemen, klassikaal of via een online cursus is de stof te volgen. Wil je via een fysiek boek de cursusinformatie volgen dan is dit ook mogelijk, voor het examen moet je altijd naar een locatie komen waar deze wordt gegeven. Voor het werken met gevaarlijke stoffen is in de meeste gevallen een extra cursus noodzakelijk naast de cursus VCA.